CHIESA  RURALE 
 DI
"SANTU   LUSSURZEDDU"
(o Santu Lussurgeddu)


La  chiesa  si  trovava  in  territorio  di  Milis  ma  era  officiata  dalla
Parrocchia  di  San  Vero  Milis.  Oggi  (2012)  è  ridotta  ad  un  cumulo  di  macerie.


  (clicca  qui  per  andare  alla  descrizione)